یک مادر خوب

mom3هر مادری در زندگی خود لحظه ی خاصی را تجربه می کند که حتی سالها بعد می تواند آن لحظه را با تمام جزئیاتش به یاد بیاورد. او تاریخ ، ساعت و مکان تولد فرزندانش را بیاد دارد. لحظه ای که به فرزندانش زندگی بخشیده است. در آن لحظه، به خود و کودکش قول می دهد که مادر خوبی باشد. یک مادر خوب چند خصوصیت دارد : عشق بی قید و شرط، حمایت از فرزند و یک سرمشق خوب.

یک مادر خوب نسبت به فرزند خود عشقی بی قید و شرط و پایان ناپذیر دارد. ممکن است مادر به خاطر وجود کودکش تمام موقعیت های خوب زندگی اش را از دست بدهد اما هنوز لبخند به چهره دارد چون کودکش در سلامتی به سر می برد. وقتی فرزند حرف های ناراحت کننده می زند و مادرش را آزرده می سازد، این مادر است که رفتار او را فراموش کرده و او را می بخشد. فرزند، کم کم بزرگ می شود و مادر در مورد موضوعات مختلف با اواختلاف نظر پیدا می کند. اما در همین شرایط نیز به فرزندش عشق  می ورزد و هرجا لازم باشد در کنار اوست. در هر حال یک مادر خوب همیشه و بی هیچ قید و شرطی به فرزندش عشق می ورزد.

کودک از جهات مختلف نیاز به حمایت دارد و یک مادر خوب همیشه برای حمایت کردن از فرزندش حاضر است. علاوه بر اینکه مادر از لحاظ مالی فرزندش را حمایت می کند و تا حد امکان بهترین امکانات را در اختیار او می گذارد، فرزندش را از لحاظ عاطفی نیز حمایت می کند. وقتی کودک صدمه ای می بیند، این مادر است که او را در آغوش می کشد و با بوسه ای بر زخمش مرهم می نهد.

علاوه بر این ، خیلی مهم است که مادر در فعالیت های فوق برنامه از علاقه ی فرزند خود حمایت کند. بعضی اوقت لازم است فرزندش را برای تمرین تحریک کند و مشوق او باشد. بدون حمایت مادر، ممکن است بچه ها زمان زیادی را تلف کنند و نتوانند استعدادهای خود را پرورش دهند.

یک مادر خوب برای فرزندش سرمشق است. مادر خوب به خانواده، دوستان و غریبه ها احترام می گذارد و با اینکار به فرزندش ادب و احترام را می آموزد. وقتی مادر بر عقایدش پافشاری می کند، به فرزندش می آموزد قوی باشد، اعتماد به نفس و شخصیتی مستقل داشته باشد. یک مادر خوب همیشه مسئولیت کارها و اشتباهاتی که انجام داده را به عهده می کیرد. با مسئولیت پذیری به فرزند خود یاد می هد که هروقت خواست انتخابی داشته باشد ، خوب فکر کند چون در هر حال مسئولیت نتایج این انتخاب به عهده ی اوست. هر بچه ای یک سرمشق خوب نیاز دارد و مادر می تواند بهترین سرمشق او باشد.

کودک همه چیر را از زندگی می آموزد. وقتی در معرض عشق بی قید و شرط باشد، حمایت شود و الگوی خوبی داشته باشد، او نیز یاد می گیرد چنین ویژه گی هایی داشته باشد. حاصل موفقیت یک مادر خوب، فرزند اوست. یک مادر خوب عشق می آفریند، حمایت می کند، و افرادی با استقامت پرورش می دهد. این ها همه ی صفاتی است که یک مادر خوب می خواهد فرزندش دارا باشد و  این سه ویژگی ، صفاتی است که یک مادر خوب داراست.

ترجمه : شیرین

منبع : www.essayforum.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.