بایگانی ماهیانه: دی ۱۳۹۳

اطرافیانتون رو چه رنگی می بینید

 در تست زیر با در نظر گرفتن یک رنگ برای هرکدوم از اطرافیانتون می فهمید که هرکس چه معنی ای توی زندگیتون داره، به این صورت که راجع به یک نفر که میتونه به هرکدوم ازاین رنگها ارتباط داشته باشه فکر کنید، اسمی که به هر رنگ نسبت میدید بایدشما اون فرد رو بشناسید و او هم شمارو بشناسه دیگه اینکه اسمها نباید تکراری باشه؛پس هر رنگ رو برای یک نفر در نظر بگیرید:

(اول فرد مربوط به هر رنگ را انتخاب کنید بعد جواب رو می تونید پایین مطلب ببینید.)

قرمز

آبی

زرد

سبز

نارنجی

.

.

.

.

.

.

.

.

تحلیل:

قرمز: فردی که شما عاشقش هستید.

آبی: به نظر میرسه شما  رابطه مشکلی با اون فرد دارید.

زرد: فردی که شما را فراموش نخواهد کرد.

سبز: فردی که شما بقیه عمرتان از او یاد خواهید کرد.

نارنجی: نشان دهنده دوست واقعی شماست.

منبع: www.queendom.com/tests

ترجمه: پگاه