همه‌ی نوشته‌های pegah

اطرافیانتون رو چه رنگی می بینید

 در تست زیر با در نظر گرفتن یک رنگ برای هرکدوم از اطرافیانتون می فهمید که هرکس چه معنی ای توی زندگیتون داره، به این صورت که راجع به یک نفر که میتونه به هرکدوم ازاین رنگها ارتباط داشته باشه فکر کنید، اسمی که به هر رنگ نسبت میدید بایدشما اون فرد رو بشناسید و او هم شمارو بشناسه دیگه اینکه اسمها نباید تکراری باشه؛پس هر رنگ رو برای یک نفر در نظر بگیرید:

(اول فرد مربوط به هر رنگ را انتخاب کنید بعد جواب رو می تونید پایین مطلب ببینید.)

قرمز

آبی

زرد

سبز

نارنجی

.

.

.

.

.

.

.

.

تحلیل:

قرمز: فردی که شما عاشقش هستید.

آبی: به نظر میرسه شما  رابطه مشکلی با اون فرد دارید.

زرد: فردی که شما را فراموش نخواهد کرد.

سبز: فردی که شما بقیه عمرتان از او یاد خواهید کرد.

نارنجی: نشان دهنده دوست واقعی شماست.

منبع: www.queendom.com/tests

ترجمه: پگاه