بایگانی دسته: موسیقی

رویداد های موسیقی سنتی ایران و کلاسیک

تجلیل از گروه آوازی تهران

در شامگاه ۲۶ مرداد از گروه آوازی تهران که در مسابقه های جهانی لتونی مدال طلا کسب کرده بودند با حضور استاد شجریان و گروهی از هنرمندان  تجلیل شد .

 

گروه آوازی تهران
گروه آوازی تهران

استاد آواز ایران در مراسم تجلیل از گروه آوازی تھران گفت: کاری که این ھنرمندان جوان انجام دادند کار کوچکی نیست  و نباید از این افتخار به سادگی عبور کرد.

محمدرضا شجریان ھم که به عنوان رییس شورای عالی خانه موسیقی در این مراسم سخنرانی کرد، گفت: به شما جوانانی که در این عرصه بین المللی شگفت آفرین شدید، تبریک می گویم. روزی که از زبان مھرداد ناصحی این موفقیت را شنیدم، در پوست خودم نمی گنجیدم زیرا که جوانانی ھنرمند، این چنین با دست خالی و بدون ھیچ اسپانسری از بخش خصوصی به صورت خودجوش و از روی انگیزهای که داشتند، دلشان برای ایران تپید. او ادامه داد: ھمه ما باید از این جوانان تشکر کنیم زیرا آنھا با پشتکار خود برای سربلند کردن نام ایران ھمه تلاش خود را انجام دادند. به زعم بنده کاری که این ھنرمندان جوان انجام دادند کار کوچکی نیست. شاید کسب رتبه اول در ایران کار چندان دشواری نباشد اما باید دانست در عرصه ھای جھانی رقیب بسیار زیاد است.

شجریان اضافه کرد: در این مسابقات از کشور چین ۶ ھزار ھنرمند شرکت میکنند و از کشور ما ھنرمندانی بالغ بر ۱۷ نفر حضور دارند؛ بنابراین نباید به راحتی از چنین افتخاری عبور کرد. من ھم وقتی خبر موفقیت گروه کر آوازی تھران را شنیدم به آقای نوربخش گفتم،گروه آوازی تھران چنین موفقیتی را باید در بوق و کرنا کرد زیرا خلق چنین افتخاری از جوانان برومند این سرزمین به قدری ارزشمند است که دوست داریم آنھا بدانند ما قدردانشان ھستیم. او گفت: ما کننده کار ھستیم و میدانیم اجرا کردن قطعات آن ھم بدون ساز دشوار است. بدون ساز ھماھنگی بین خوانندگان ھم سخت است اما این ھنرمندان توانستند با صدای آھسته رھبر ارکستر صدایشان را کوک  و به نحو احسن اجرا کنند.

 

استاد محمد رضا شجریان
استاد محمد رضا شجریان

مدیر کل دفتر موسیقی نیز با بیان اینکه ھنرمندان ایرانی شایستگی حضور در بھترین جایگاهھا را دارند، گفت: میلاد عمرانلو یکی از جوانان ارزشمند کشور است و بنده از سالھای دور افتخار ھمکاری با او را داشتم. پیروز ارجمند ادامه داد: زمانی که او به دفتر موسیقی مراجعه کرد و از حضور گروه آوازی تھران در مسابقات جھانی لتونی خبر داد، سعی کردیم با نھایت تلاش بتوانیم به سھم خود کمک کوچکی به این گروه شایسته کنیم. بنده ھم افتخار داشتم تا در کنار این گروه به لتونی سفر کنم.

وی مدعی شد: این سفر در کنار موفقیتھایی که برای گروه آوازی تھران داشت، توانستدستاوردھای خوبی را ھم ما دفتر موسیقی وزارت ارشاد فراھم بیاورد. بنده در این سفر موفق شدم با وزیر فرھنگ چین، رییس انجمن جھانی کر، مدیر بخش آسیا و اروپای این انجمن و تعدادی دیگر از استادان بینالمللی دیدار داشته باشم. ارجمند از نتایج مطلوب این سفرھا گفت و تاکید کرد: طبق رایزنیھایی که انجام دادیم، قرار شد رییس انجمن جھانی کر برای آشنایی با ظرفیتھای گروهھای کر ایران سفری طی دو ماه آینده به کشور سفر خواھد کرد و در جشنواره موسیقی فجر امسال ھم میزبان وی خواھیم بود.

مدیر کل دفتر موسیقی با بیان اینکه ۳ میلیون دانش آموز فعال در کشور وجود دارد، یادآور شد: بنا داریم که با امضای یک تفاھمنامه با وزیر آموزش و پرورش سند توسعه علمی سرود دانش آموزی را وارد مرحله اجرایی کنیم و گمان میکنم سفر من به لتونی، افتخارات به دست آمده و مذاکره با ھنرمندان طراز اول کر جھان میتواند کمک قابل توجھی به تدوین این سند کند. او در بخش دیگری از سخنانش به فراھم شدن شرایط برای تشکیل انجمن کر ایران اشاره کرد که تاکنون جلساتی نیز در این راستا برگزار شده است و به زودی گروه کر ارکستر سمفونیک تھران به رھبری دکتر حمید عسگری کار خود را آغاز خواھد کرد.

پیروز ارجمند گروه آوازی تھران در این جشنواره شگفتی ساز دانست و گفت : کسب چنین مقامی توسط یک گروه ھمدل ایرانی نوید بخش دوره جدیدی در موسیقی ایران است. بنابراین ما تا آنجا که در توان داشته و داریم از چنین فعالیتھایی حمایت خواھیم کرد. وی افزود: در دوره ریاست جمھوری آقای روحانی بعد از حضور در دفتر موسیقی وزارت ارشاد با مخروبهای روبه رو شدیم که بازگشت به نقطه صفر و شروع کارھای جدید وقت زیادی از ما گرفت اما ھمین که ارکستر ھای ما شروع به فعالیت کردند و جوانان ھنرمند این چنین در رویدادھای بینالمللی افتخار آفرین میشوند، خودش نشان دھنده تحول خوب در دفتر موسیقی وزارت ارشاد است و امیدوارم استمرار پیدا کند. او با اشاره به اقدامات موثر گروه آوازی تھران گفت: مطمئن باشید سال آینده دوباره اینجا کنار ھم خواھیم بود و من برای شما خبرھای خوب دیگری را خواھم داشت.او در پایان سخنانش از حمایت کامل گروه آوازی تھران برای تامین ھزینهھا جھت شرکت در مسابقات جھانی کر سال آینده در کشور روسیه خبر داد.

***

نادر مشایخی نیز با حضور در این مراسم در سخنانی گفت: در این دریای طوفانی و پرتلاطم موسیقی ایرانی که امواج من را به زیر آب بردهاند، به ماسهھا دست زدم و مرواریدی را مشاھده کردم که نام آن گروه کر آوازی تھران بود و بسیار خوشحالم که عمرانلو و گروھش جریانی را پیش برده که اصلا جریان کم اھمیتی نیست. رھبر سابق ارکستر سمفونیک تھران معتقد است: گروه میلاد عمرانلو با این کار نشان داد که ما ایرانیھا علیرغم اینکه به دلیل زبانی قادر به داشتن کر نیستیم اما میتوانیم یک گروه کر منسجم داشته باشیم. علاوه بر این کسب مقام برتر به ما دوباره این نکته را متذکر

شد که با جوانان میتوانیم بسیاری از کارھا را انجام دھیم. او با بیان اینکه به نظر من داشتن سه میلیون دانش آموز برای خوانش سرود شاید به لحاظ کمیت آمار مناسبی باشد، در عین خال اظھار کرد: مھم این است که به کیفیت توجه کنیم

و از ۵ سالگی به کودکان و نوجوانان بیاموزیم، گوش دادن به موسیقی را یاد بگیرند تا از ھمین سنین بتواند افراد موثری در عرصه موسیقی باشند. ما از طریق ھمین رفتارھاست که میتوانیم ھم موسیقی زیبا و ھم موسیقی الھامبخش داشته باشیم.

***

محمدرضا صادقی نیز که یکی از خوانندگان کلاسیک است، موفقیت گروه آوازی تھران را تحسین کرد و گفت این جوانان دارای اراده و پشتکار زیادی ھستند.

***

میلاد عمرانلو رھبر گروه آوازی تھران ھم پشت تریبون قرار گرفت و گفت: لازم میدانم که از تک تک اعضای گروه تشکر کنم زیرا در این مدت با صرف ھزینهھای شخصی برای پایدار ماندن گروه، بنده را ھمراھی کردند. رسیدن به این سطح کار سختی است که بدونھمراھی ھرکدام از اعضای گروه کر آوازی تھران میسر نمیشد. در این مراسم اعضای گروه آوازی تھران به اجرای موسیقی پرداختند .

منبع : خبرگزاری ایسنا

کنسرت های موسیقی کلاسیک و سنتی در مهرماه

کنسرت گروه بیگاه
کنسرت گروه بیگاه

تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی

آشنایی و اتصال موسیقی ایران‌زمین با موسیقی جهان،‌ جدا از نتایج مثبت و سازنده‌ای که به همراه داشت (همچون افزایش کیفیت نوازندگی، گروه‌نوازی ورود صداها و سازهای مختلف  و ..) باعث گوشه نشینی ساختار جوان و در حال شکوفایی موسیقی دستگاهی شد. تجربیاتی که می‌رفت تا با جان‌مایه‌ای درونی و بومی،‌با تکیه بر مشخصات و ساختار ذاتی موسیقی ایران (مدالیته، رنگ‌آمیزی، روند ردیف دستگاهی، درونمایه موسیقی مقامی  و …) منجر به زایش موسیقی‌ای نژاده و ناب شود، با روندی رو به افول در حال رنگ باختن‌ درکنار جاذبه های اجرایی و تکنیکی است.

دیگر کمتر قطعه‌ای شنیده می‌شود که به اقتدار و زیبایی آثار ساخته‌ شده در دهه‌های نه چندان دور این سامان باشد که شنونده مشتاق در پس اصوات منظم و آراسته،‌ رگه هایی از آن را بیابد.

شاید چاره این باشد که به روندی برگردیم که اساتید نامدار امروز در جوانی طی کرده‌اند و غنایی به نگاه و فکر خود داده اند که منشا و جوهر آثار درخشان آنان بوده است؛”مشاهده”، مشاهده آنچه از مسیر طولانی تاریخ به ما رسیده، تا شاید راهی بیابیم در ادامه روندی که باید بیش از این‌ها مسیر بالندگی را طی می‌کرد.

گروه بیگاه مشتاقانه برآن بوده است که با نگاهی به نغمات زیبای به جا مانده از موسیقی این سرزمین در حد وسع خود گرد فراموشی را از این گوهر ارزشمند بزداید. گوهری که اگر چند دهه قبل به نیت حفظ آن از از خطر حذف، در کتابها و گنجینه های صوتی ثبت و ضبط می‌شد،‌ امروز باید برای روشن کردن مسیر پیش رو به کار گرفته شود. باشد که رنگ رنگ ها، تصانیف،‌ پیش درآمدها و ضربی ها همواره بر پیکره هنر موسیقی این مرز و بوم ماندگار باشد.

کنسرت سنتی گروه بی گاه در ۱۶ مهر ماه سال ۱۳۹۲ و رأس ساعت ۲۰ در سالن رودکی بروی صحنه خواهد رفت.

چهار پیانو تریو
چهار پیانو تریو

چهار پیانو تریو

کنسرت پاییزی گروه خیام به سرپرستی آتنا  اشتیاقی مورخ ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ مهر ماه سال جاری در سالن رودکی و رأس ساعت ۲۱ به اجرا در خواهد آمد.

هفته موسیقی کلاسیک
هفته موسیقی کلاسیک

هفته موسیقی کلاسیک تهران

خانه هنرهای شهری هفته موسیقی کلاسیک تهران را از ۴ مهر تا ۱۲ مهر به مدت ۹ روز برگزار خواهد کرد. در این هفته ۱۰ گروه موسیقی در تالار رودکی به اجرای موسیقی خواهند پرداخت.

برنامه های این هفته عبارت اند از: رسیتال گیتار کلاسیک با اجرای مهرداد پاکباز و همراهی ماهور اربابیان، رسیتال پیانو با اجرای فرهنگ حکیمی نژاد، رسیتال گیتار کلاسیک با اجرای علی شهرآشوب، تریوی زروان به سرپرستی نرگسی فلاح پسند، رسیتال فلوت با اجرای کلاریز کشاورز و همراهی فراز فروزنده، دوئت ویولنسل و پیانو با اجرای آتنا مستعان اشتیاقی و مهردخت معنوی، تریوی رسپینا به سرپرستی آرش اسدنژاد، تریوی گالامیان به سرپرستی دانیال جورابچی، رسیتال پیانو با اجرای کارن سلاجقه، دوئت کارنگ با اجرای دانیال جورابچی و کیاوش امیری

در این برنامه ها آثاری از باخ، هایدن، بتهوون، شومان، شوبرت، دبوسی، دورژاک، تافانل، روسل، ژولیوه، بریتن، آلبان برگ، امین اله حسین، پاکباز و… اجرا خواهد شد.

جدول برنامه های این هفته به شرح زیر می باشد :

پنجشنبه

۴ مهر

تریو زروان

بابک کوهستانی: ویولن، نرگسی فلاح پسند: ویولنسل، کارن سلاجقه پیانو

ساعت ۱۸:۳۰

برنامه به پایان رسید

رسیتال فلوت
 – شب فلوت فرانسوی –

کلاریز کشاورز: فلوت، فراز فروزنده: پیانو

ساعت ۲۱

برنامه به پایان رسید

جمعه

۵ مهر

رسیتال گیتار کلاسیک

مهرداد پاکباز گیتار،

با همراهی ماهور اربابیان پیانو

ساعت ۱۸:۳۰

برنامه به پایان رسید 

تریو زروان

بابک کوهستانی ویولن، نرگس فلاح پسند ویولنسل، کارن سلاجقه پیانو

ساعت ۲۱

برنامه به پایان رسید 

شنبه

۶ مهر

دوئت ویولنسل و پیانو

آتنا مستعان اشتیاقی: ویولنسل، مهردخت معنوی: پیانو

ساعت ۲۱

برنامه به پایان رسید 

یکشنبه

۷ مهر

دوئت ویولنسل و پیانو

آتنا مستعان اشتیاقی: ویولنسل، مهردخت معنوی: پیانو

ساعت ۱۸:۳۰

 

رسیتال گیتار کلاسیک

مهرداد پاکباز گیتار،

با همراهی ماهور اربابیان پیانو

ساعت ۲۱

 

چهارشنبه

۱۰ مهر

تریو رسپینا

آرش اسدنژاد: ویولن، ارسلان علیزاده: ویولنسل، آلوین آوانسیان: پیانو

ساعت ۲۱

 

پنجشنبه

۱۱ مهر

رسیـتال پـیـانـو

کارن سلاجقه: پیانو
ساعت ۱۸:۳۰

 

رسیتال گیتار کلاسیک

علی شهرآشوب: گیتار

ساعت ۲۱

 

جمعه

۱۲ مهر

رسیـتال پـیـانـو

فرهنگ حکیمی نژاد: پیانو

ساعت ۱۸:۳۰

 

منبع : سایت سی گذر

بزرگداشت ایرج در حضور استاد شجریان

استاد ایرج
ایرج

مراسم بزرگداشت استاد آواز ایران حسین خواجه امیری (ایرج)، عصر جمعه در فرهنگسرای اندیشه تهران، با حضور جمع کثیری از بزرگان موسیقی و هنر برگزار شد.

 به‌گزارش «ایسنا»، در ابتدای این برنامه که از سوی باشگاه ورزشی هنرمندان تهیه و تدارک دیده بود، پویا جهانمردی یکی از شاگردان استاد ایرج، با ویلن به تکنوازی برخی از قطعات پر خاطره ایشان پرداخت که آقا خودش خوب میدونه و پرنده جزو این قطعات بود. در ادامه احسان فدایی (از دیگر شاگردان حسین خواجه امیری) به اجرای برنامه زنده پرداخت و قطعاتی را با ارکستر خود روی صحنه برد. ارکستری که صدادهی و رنگ بندی‌اش، بیشتر به ارکستر های مجلسی شبیه بود.

پویا جهانمردی و ایرج
پویا جهانمردی و ایرج

در ادامه با دعوت مجری برنامه، استاد حسین خواجه امیری و محمد رضا شجریان به صورت همزمان وارد سالن برگزاری برنامه شدند تا کل جمعیت حاضر در سالن به یک باره از حضور این دو چهره سرشناس و محبوب، غافلگیر شوند. همه به صورت ایستاده به تشویق هنرمندان محبوبشان پرداختند.

استاد شجریان و ایرج
استاد شجریان و ایرج

در این برنامه چند تن از بزرگان مطبوعاتی و منتقد مورد تقدیر قرار گرفتند و بخش‌هایی از مستند پهلوان آواز در سالن به نمایش در آمد تا سرانجام انتظارها به پایان برسد و حسین خواجه‌امیری برای یک اجرای زنده روی صحنه برود. اتفاقی نادر که در همه این سال‌ها علاقه‌مندان استاد در انتظار این مهم بودند. حسین خواجه امیری با استقبال شدید دوستدارانش روی سن رفت و در حالی که تمامی حضار به احترام ایشان ایستاده بودند، ابتدا پشت تریبون قرار گرفت و سخنانش را این چنین آغاز کرد: دوستان گفتنی‌ها را گفتند و من نیز از حضور همه شما که امروز در این محل جمع شده‌اید ممنونم. از همه بزرگوارانی هم که امروز تشریف آورده‌اند تشکر ویژه دارم و جا دارد از محمد رضا شجریان نیز سپاسگزاری کنم که امروز اینجا هستند که حضورشان هم باعث خوشحالی من و هم باعث خوشحالی همه شده است. امروز می‌خواهم سرتان را درد بیاورم و چند بیتی را برایتان شعرخوانی کنم و بعد با چند قطعه شاد در خدمت تان هستم. ایرج با گفتن این جمله و در بین تشویق‌های ممتد حاضرین در سالن پشت میکروفن قرار گرفت و شروع کرد به خواندن. ابتدا شعرخوانی و بعد با قطعات پرطرفدارش مثل پرنده، حاضرین در سالن را به وجد آورد.پس از اجرای مسلط و جالب توجه ایرج، که اشک خیلی از حاضرین در سالن را در آورد، مجری برنامه از چند تن از اساتید حاضر در سالن از جمله محمد رضا شجریان و فرهنگ شریف دعوت کرد تا برای اهدای لوح تقدیر و هدایای استاد حسین خواجه امیری روی صحنه بیایند.در این بخش محمدرضا شجریان پشت تریبون قرار گرفت و درباره این برنامه و خاطراتش از ایرج گفت: وقتی دوستان با من تماس گرفتند و از من خواستند تا در مراسم بزرگداشت جناب استاد خواجه امیری شرکت کنم، با افتخار قبول کردم. ایشان آن زمانی که من نوجوان بودم، در اوج آواز ایران قرار داشت و به واقع پهلوان آواز ایران بود. می‌خواهم بگویم که ایشان امشب دقیقا مثل چهل‌سالگی‌شان خواندند و ایشان امروز ثابت کردند که می‌شود تا ۱۰۰ و حتی ۱۲۰ سالگی هم آواز خواند بدون هیچ تغییری. این را هم عرض کنم که ایرج نازنین واقعا پیشکسوت من بوده و هست. صدای ایرج یک متر و معیار در تاریخ آواز خوانی ایران است. وقتی در تاریخ درباره یک صدای باشکوه و ویژه می‌خواهند حرف بزنند قطعا صدای ایرج عزیز متر و میزان این مبحث است. از قدرت و صلابت و پاکی و آن چهچه‌های مردانه که ایرج در آثارش دارد، باعث شده به این مترو معیار تبدیل شود. امیدوارم صد سالگی استاد را همه با هم جشن بگیریم. در بخش دیگری از برنامه نیز یکی از فیلمسازان قدیمی کشور نصرت‌‌الله وحدت، به ذکر خاطره‌ای از ایرج پرداخت: یکی از برنامه‌های زنده بود که در آن زنده یاد فردین قرار بود در آن شرکت کند و در آن برنامه به اصرار مجری، فردین شروع به آواز خوانی کرد و در بهت خیلی‌ها متوجه شدیم که صدای فردین دقیقا صدای ایرج است. بعد از دقایقی یکی از دوستان پرده‌ای را کنار زد و دیدیم خود ایرج ازآن پشت در حال خواندن بوده! محمد موسوی نیز خاطره‌ای از ایرج را اینگونه بیان کرد: در یکی از برنامه‌های زنده تلویزیونی، از استاد بنان در مورد بزرگ‌ترین آرزویشان سوال شد که ایشان در جواب گفتند: آرزو داشتم خداوند صدایی مثل صدای ایرج به من می‌داد… . در اواسط برنامه احسان خواجه امیری که ساعاتی از اجرای برنامه اش در کیش نگذشته بود، در سالن حضور یافت تا در مراسم تقدیر پدرش حضور داشته باشد و مورد تشویق شدید حاضران قرار بگیرد.

منبع : خبرگزاری ایسنا

دهانمان پر از نت سکوت است، تولدت مبارک!

استاد همایون خرم
استاد همایون خرم

دهانمان پر از نت سکوت است، تولدت مبارک!

اگر یادگار ابوالحسن صبا هنوز در بین ما بود، امروز باید به رسم سال‌های پیش دوستدارانش در خانه او جمع می‌شدند و تولد ۸۳ سالگی‌اش را جشن می‌گرفتند.

۸۳ سال پیش در چنین روزی همایون خرم، نوازنده نامدار ویلن در بوشهر متولد شد.

همایون خرم به سال ۱۳۰۹ در شهر بوشهر میان مردم خونگرم و مهمان‌دوست آن دیار‌، دیده به جهان گشود. مادرش که عاشق و شیفته «همایون» یکی از دستگاه‌های موسیقی اصیل ایرانی بود نام وی را «همایون» گذاشت.

همایون بیش از یکسال از سنش نگذشته بود که همراه خانواده‌، به تهران آمد پدرش که مردی امین و از صفات انسانی والایی برخوردار بود‌، با توجه به اینکه شغلش بانکداری بود و بیشتر وقتش در زمینه‌های اقتصادی صرف می‌شد، معهذا هر وقت فرصت می‌یافت از موسیقی اصیل ایرانی هم غفلت نمی‌ورزید و به دستگاه‌ها و گوشه‌های این موسیقی غنی توجه خاص داشت و هنگام فراغت را با صفحات گرامافون و گوش دادن به آن سپری می‌کرد و از دستگاه‌ها و مقام‌های موسیقی اصیل،‌ بیش از همه به «اصفهان» علاقه داشت.

به همین سبب هم وقتی همایون بزرگ شد و نوازنده ماهری شد‌، به خاطر دلبستگی مادر و پدرش ‌، آهنگ‌هایی نظیر: «رهگذر»،«خسته دلان» در «همایون» و «گم‌شده» در «اصفهان» را ساخت و تقدیم آنان کرد.

بیش از هفت بهار از سنش نگذشته بود که با تهیه «نی لبکی» روزها برای خود با آن نواهایی را زمزمه می‌کرد. در سن یازده سالگی به مکتب استاد «صبا» راه یافت. صبا مردی رئوف و خوش خلق و با حوصله بود و در مورد دانشجویان با استعداد از هیچگونه کمک و صرف وقت دریغ نمی‌کرد، به همین لحاظ «همایون» این کودک مشتاق را تحت مراقبت و تعلیم خاص خود قرار داده‌، پس از چهار سال و نیم تمرین‌های مداوم وی را آماده نوازندگی کرد در این زمان دیگر ساز وی قابل استفاده عموم شده بود.

پس از امتحانی که توسط ابراهیم خان منصوری که در آن زمان سرپرستی موسیقی رادیو را به عهده داشت از وی به عمل آمد،‌اولین برنامه او تحت عنوان «نوازنده چهارده ساله»،(این عنوان را مرحوم منصوری با توجه به سن همایون برای وی انتخاب کرده بود) در ساعت ۹:۴۵ شب از رادیو تهران پخش شد و از فردای آن روز نام نوازنده چهارده ساله در بسیاری محافل مطرح شد.

در آن زمان برنامه‌های رادیو به طور مستقیم و زنده از فرستنده اجرا و پخش می‌شد و شبی همایون خرم که کاملا تحت تاثیر نوازندگی استادش «صبا» قرار داشت مشغول اجرای برنامه در رادیو بود. حسین تهرانی که در بوفه فرستنده رادیو نشسته و به رادیو گوش می‌داد از متصدی رادیو سوال می‌کند:«مگر امشب صبا برنامه دارد؟»

او در جواب می‌گوید:نه این صدای ساز همایون خرم است که گوشه‌ها و ردیف‌های استادش «صبا» را اجرا می‌کند (ناگفته نماند که همایون خرم آنچه از هنر نوازندگی ویلن در گنجینه خاطر داشت از استادش «صبا» فرا گرفته بود. به هر حال حسین تهرانی‌، این بزرگ مرد موسیقی اصیل و سنتی ایران آن شب آن قدر در بوفه می‌نشیند تا برنامه همایون تمام می‌شود و او را مورد تشویق قرار می‌دهد.

آنچه در مورد همایون قابل توجه بود آن که به موازات آموختن نوازندگی ویلن و رمز و راز موسیقی ایرانی‌، از کسب علم و طی مراحل تحصیل نیز غافل نبود چنان که در دوران تحصیل همیشه از شاگردان ممتاز و برجسته کلاس بود و تحصیلات عالیه خود را با اخذ دانشنامه در رشته «مهندسی برق» ادامه داد و در موسساتی مانند:«تاسیسات اداره ساختمان بانک ملی ایران» و تاسیسات برق سدامیر کبیر و… مشغول به فعالیت شد و مانند یک طلبه حقیقی موسیقی از آثار اساتیدی چون کلنل وزیری‌، روح اله خالقی بهره مند شد و آموزش «هارمونی» را نزد استاد فریدون فرزانه ادامه داد.

همایون خرم به طوری در موسسات یاد شده سرگرم کار و فعالیت بود که فکر نمی‌کرد مجددا روزی سر و کارش با رادیو بیافتد؛‌ تا این که شبی در منزل یکی از دوستان خود به طور اتفاقی با امین‌اله رشیدی خواننده آن زمان رادیو و علی‌محمد خادم میثاق برخورد می‌کند و خادم میثاق پس از شنیدن ویلن خرم بلافاصله از وی دعوت می‌کند که برای نواختن ساز سلو در برنامه وی به رادیو برود و هرچه همایون از رفتن امتناع می‌کند،‌ بالاخره خادم میثاق وی را متقاعد می‌کند و خرم دعوت او را می‌پذیرد.

به رادیو باز می‌گردد و طی حکمی که برای وی صادر می‌شود از سال ۱۳۳۳ در برنامه‌های موسیقی رادیو شرکت می‌کند. وی در ارکستر خادم میثاق ضمن نوزندگی ویلن‌، آهنگ‌هایی را نیز می‌سازد که مورد دوستداران موسیقی واقع می‌شود. آهنگ‌هایی چون:«غروب عشق»،«گل من»،«نیمه‌های شب» و نیز قطعه محلی و معروف «زردملیجه» را که تنظیم آن از ابوالحسن صبا بود، با ویلن اجرا می‌کند که یکی از بهترین کارهای وی به شمار می‌رود.

همایون خرم از آن سال به بعد به طور مداوم با رادیو همکاری داشت تا این که برنامه «گلها» به همت بزرگ مرد ادب و هنر ایران«داود پیرنیا» به وجود آمد و بنا به دعوت ایشان‌، همکاری خود را با «گلها» آغاز کرد و یکی از ارکان اولیه برنامه‌های همیشه ماندنی و بی‌همتای«گلها» شد.

همایون خرم از آن زمان به بعد مدت‌ها رهبری ارکستر شماره ۶ رادیو و بعد ارکستر شماره دو رادیو را به عهده داشت(توضیح این که ارکستر شماره ۲رادیو با هشت خواننده کار می‌کرد که اجرای ارکستر با ۴ خواننده به رهبری«حبیب اله بدیعی» و اجرای ارکستر با ۴ خواننده دیگر به رهبری همایون خرم بود). همایون خرم مدتی هم عضو شورای موسیقی رادیو می‌شود و پس از آن سرپرست ارکستر «ساز‌های ملی» نیز می‌شود.

در این زمان‌، سرپرستی موسیقی برنامه موسیقی برنامه سوم رادیو یا «FM» که به طریقه استریوفونیک پخش می‌شد به وی واگذار می‌شود و در این برنامه خوانندگانی چون: «حسین قوامی»،«محمودی خوانساری»،«محمدرضا شجریان»،«اکبر گلپایگانی»،«عبدالوهاب شهیدی» شرکت داشتند و خرم موفق می‌شود حدود ۸۰ برنامه تهیه و اجرا نماید که سخت مورد توجه صاحبدلانی که به موسیقی ایرانی علاقه‌مند بودند، قرار گرفت.

خرم بیش از بیست و پنج سال با رادیو همکاری داشت که چندین سال به عنوان «تکنواز ویلن» روزهای جمعه برنامه داشت و ضمنا در برنامه «تکنوازان» همراه با هنرمندانی چون:«جلیل شهناز»،«فرهنگ شریف»،«منصور صارمی»،«رضا ورزنده»،«مجید نجاحی»و«فضل اله توکل» همراه با«امیرناصر افتتاح» و «جهانگیر ملک» همکاری و برنامه داشت. برنامه دیگری نیز به نام:«شاعران قصه می‌گویند» روزهای جمعه از رادیو پخش می‌شد که بیشتر برنامه‌های آن توسط وی ساخته و اجرا می‌شد و آرم مخصوص و جالبی داشت که از ساخته‌های خود او بود.

اگر بخواهیم تعداد کل برنامه‌های موسیقی ایرانی اعم از برنامه موسیقی ایرانی «نیم ساعته»، موسیقی ایرانی«ربع ساعته»، برنامه‌های مختلف«گلها» و موسیقی ایرانی«FM» و ساز سلو «تکنوازان» را که همایون خرم در رادیو اجرا کرده است برشمریم جمعا شاید به بیش از چهارصد برنامه برسد.

همایون خرم،‌از میان انبوه آهنگهای ساخته شده خود به ترانه‌های: «رسوای زمانه منم»، «تو ای پری کجایی»، «مینای شکسته»، «بگذر از کوی ما»، «اشک من هویدا شد»، «طاقتم ده»، «ساغرم شکست ای ساقی»، «بعد از تو هم در بستر غم»، «غوغای ستارگان»، «امشب در سر شوری دارم»، «یکنفس ای پیک سحری»، «شباهنگ»، «دل پریشانم»، «آمدی که با دلم گفت وگو کنی»، «گمشده»، «خسته دلان» و «راز دل»را بیشتر از همه می‌پسندد.

همایون خرم از میانمان برخاست تا از این پس هرگاه نغمه‌ای در دستگاه «همایون» بشنویم، به یادش دهانمان پر از نت سکوت، دلمان پر از آه و چشمانمان پر از اشک شود.

به یقین تا این لحظه تمام اهالی هنر و علاقه‌مندانش خبر عروج همایون خرم، خالق نغمه‌های ماندگار موسیقی ایران را شنیده‌اند و چه بسیار کسانی که هنوز این هجرت را باور ندارند و اما پذیرفته‌اند،‌ «هر مرگ اشارتی‌ست به حیاتی دیگر.»

منبع : خبرگزاری ایسنا

نخستین جشواره سالانه ” موسیقی ما” در تالار وحدت برگزار می شود

جشنواره سالانه موسیقی ما
جشنواره سالانه موسیقی ما

اولین «جشن سالانه موسیقی ما» ۹ تیرماه با حضور اهالی موسیقی در تالار وحدت برگزار میشود.

اولین «جشن سالانه موسیقی ما» ویژه تقدیر از برترین‌های موسیقی ایران در سال ۱۳۹۱، روز یکشنبه ۹ تیر در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد. در این مراسم، نتایج نهایی نظرسنجی بزرگ «موسیقی ما» در بخش‌های مردمی و کارشناسی اعلام شده و لوح¬های تقدیر و تندیس‌های برگزیدگان در ۲۰ رشته مختلف نظرسنجی اهدا خواهد شد.

همچنین به سبک و سیاق جشن‌هایی از این دست، اجرا‌های زنده و برنامه‌های ویژه سنتی و پاپ نیز تدارک دیده شده که در خلال برنامه به اجرا در خواهند آمد. احسان علیخانی مجری خوش‌نام کشورمان اجرای مراسم و مجید برزگر -کارگردان جشن‌های بزرگ ایران از قبیل جشن‌های خانه سینما و مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره فیلم فجر- کارگردانی هنری مراسم را برعهده دارند. انتخاب تالار باشکوه وحدت نیز جهت حفظ شأن والای هنرمندان موسیقی درنظر گرفته شده است.

همچنین قرار است در این جشن از پیشکسوتان موسیقی ایران عبدالوهاب شهیدی و کیخسرو پورناظری به پاس یک عمر فعالیت هنری تجلیل به عمل آید. در بخش دیگری از این برنامه نیز یادمانی از هنرمندان تازه درگذشته (استاد جلیل شهناز و استاد همایون خرم) اجرا خواهد شد.

نظرسنجی بزرگ «موسیقی ما» طی دو ماه با شرکت نزدیک به هزار نفر از کارشناسان و اهالی موسیقی (در بخش کارشناسی) و نزدیک به صدهزار رأی کاربران سایت (در بخش مردمی) برگزار شد و پس از آن نامزد‌های بخش‌های مختلف نیز معرفی شدند.

این مراسم به همت سایت خبری-تحلیلی «موسیقی ما» و توسط بخش خصوصی برگزار شده و در تاریخ موسیقی پس از انقلاب، از موارد نادری است که موسیقیدانان شایسته ایران (فارغ از سبک و رشته فعالیت‌شان) برای برگزاری چنین جشنی گرد هم می‌آیند.

لازم به ذکر است که پیش از این قرار بود این برنامه در تاریخ ۲۵ اردیبهشت¬ماه در تالار وحدت برگزار شود که بنا به دلایلی در روز برگزاری لغو شد.

منبع : سایت موسیقی ما